Chào mừng bạn đến với Chơi Nổ Hũ!

Chính sách bảo mật của chúng tôi áp dụng cho việc bạn truy cập https://choinohu.info/ và giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin xuất phát từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi tiến hành việc sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và tối ưu hóa Dịch vụ. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi có định nghĩa khác trong Chính sách bảo mật này, các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi (“Điều khoản”) quy định mọi việc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cùng với Chính sách bảo mật tạo nên thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi (“thỏa thuận”).

Một số định nghĩa

 1. DỊCH VỤ được hiểu là trang web https://choinohu.info/ được vận hành bởi Chơi Nổ Hũ.
 2. DỮ LIỆU CÁ NHÂN đề cập đến thông tin về một cá nhân đang sống, có khả năng xác định danh tính từ những thông tin đó hoặc kết hợp với thông tin khác nằm trong tài sản của chúng tôi hoặc có khả năng thuộc sở hữu của chúng tôi.
 3. DỮ LIỆU SỬ DỤNG là thông tin được tự động thu thập hoặc tạo ra thông qua việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ cơ sở hạ tầng của Dịch vụ (ví dụ: thời lượng truy cập vào trang web).
 4. COOKIE được hiểu là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).
 5. NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN DỮ LIỆU đề cập đến cá nhân hoặc pháp nhân (độc lập hoặc chia sẻ với những người khác) quyết định mục đích và phương thức xử lý dữ liệu cá nhân. Với mục đích của Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi là Người kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu của bạn.
 6. BỘ XỬ LÝ DỮ LIỆU (HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ) ám chỉ cá nhân hoặc pháp nhân xử lý dữ liệu thay mặt cho Người điều khiển dữ liệu. Chúng tôi có thể tận dụng dịch vụ từ nhiều Nhà cung cấp khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn một cách hiệu quả.
 7. ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU là mọi cá nhân còn sống trở thành người chịu ảnh hưởng của Dữ liệu Cá nhân.
 8. NGƯỜI DÙNG là người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Người dùng tương ứng với Chủ thể dữ liệu, là cá nhân liên quan đến Dữ liệu cá nhân.

Việc thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi tiến hành việc thu thập một loạt các loại thông tin khác nhau với các mục đích tương ứng nhằm cung cấp và nâng cao Dịch vụ cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân cụ thể mà có thể được sử dụng để liên hệ hoặc xác định bạn (“Dữ liệu cá nhân”). Thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Họ và tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ, Quốc gia, Tiểu bang, Tỉnh, Mã bưu chính, Thành phố

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ qua bất kỳ thiết bị nào (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ IP
 • Loại trình duyệt và phiên bản
 • Các trang Dịch vụ mà bạn truy cập
 • Thời gian và ngày truy cập
 • Thời gian dành cho từng trang
 • Số nhận dạng duy nhất của thiết bị và dữ liệu dự đoán khác

Dữ liệu từ việc sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ và lưu giữ một số thông tin cụ thể.

Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ chứa mã định danh ẩn danh độc nhất được gửi từ trang web và lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác bao gồm đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như để cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu khác

Ngoài ra, khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin sau:

 • Giới tính, tuổi, ngày sinh
 • Nơi sinh, quốc tịch
 • Địa chỉ thường trú và địa chỉ thực tế
 • Số điện thoại
 • Thông tin về học vấn, trình độ chuyên môn
 • Hợp đồng lao động, thỏa thuận NDA
 • Thông tin về thu nhập, tiền thưởng
 • Tình trạng hôn nhân, thành viên gia đình
 • Số an sinh xã hội hoặc số nhận dạng người nộp thuế
 • Địa điểm văn phòng và các dữ liệu khác.

Sử dụng thông tin

Choinohu.info tận dụng dữ liệu thu thập được cho nhiều mục đích khác nhau như:

 1. Cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng dữ liệu để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
 2. Thông báo về thay đổi dịch vụ: Chúng tôi sử dụng dữ liệu để thông báo cho bạn về các thay đổi trong Dịch vụ của chúng tôi.
 3. Tham gia vào tính năng tương tác: Chúng tôi sử dụng dữ liệu để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ khi bạn chọn tham gia.
 4. Hỗ trợ khách hàng: Dữ liệu được sử dụng để cung cấp hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng.
 5. Phân tích và cải thiện Dịch vụ: Chúng tôi sử dụng dữ liệu để thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị nhằm cải thiện chất lượng của Dịch vụ.
 6. Giám sát việc sử dụng Dịch vụ: Dữ liệu giúp chúng tôi theo dõi việc sử dụng Dịch vụ để đảm bảo hiệu suất và an toàn.
 7. Phát hiện và giải quyết vấn đề kỹ thuật: Dữ liệu được sử dụng để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật có thể xảy ra.
 8. Thực hiện nghĩa vụ và quyền của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng dữ liệu để thực hiện các nghĩa vụ và quyền phát sinh từ các hợp đồng giữa bạn và chúng tôi, bao gồm việc thanh toán và thu nợ.
 9. Cung cấp thông báo tài khoản và đăng ký: Chúng tôi sử dụng dữ liệu để cung cấp thông báo liên quan đến tài khoản và đăng ký của bạn, bao gồm cả việc thông báo về hết hạn và gia hạn qua email.
 10. Cung cấp thông tin và tin tức: Chúng tôi sử dụng dữ liệu để cung cấp cho bạn thông tin, tin tức và ưu đãi đặc biệt về sản phẩm, dịch vụ và sự kiện có liên quan, trừ khi bạn chọn không nhận thông tin này.
 11. Mục đích khác với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích khác nào khi bạn đã đồng ý.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ duy trì Dữ liệu Cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ giữ và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý (ví dụ: lưu giữ dữ liệu để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.
Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Thông thường, Dữ liệu sử dụng sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian ngắn, trừ khi nó được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ, hoặc nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến và lưu trữ trên các máy tính nằm ở ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác với bạn. Các quy định bảo vệ dữ liệu có thể khác nhau tại các khu vực này.
Nếu bạn ở ngoài Việt Nam và cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, đến Việt Nam và xử lý dữ liệu tại đó.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này, cùng với việc bạn cung cấp thông tin, thể hiện sự chấp thuận của bạn về việc chuyển giao dữ liệu đó.

Choinohu.info sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này, và việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ thực hiện cho một tổ chức hoặc quốc gia khác nếu có biện pháp kiểm soát thích hợp, bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc bạn cung cấp:

Giao dịch kinh doanh

Trong trường hợp chúng tôi hoặc các công ty con tham gia vào sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển giao.

Các trường hợp khác

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho:

 • Các công ty con và chi nhánh của chúng tôi.
 • Nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba khác chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.
 • Để hoàn thành mục đích bạn cung cấp.
 • Với mục đích hiển thị logo của công ty bạn trên trang web của chúng tôi.
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác mà bạn đã tiết lộ khi cung cấp thông tin.
 • Với sự chấp thuận của bạn trong bất kỳ trường hợp nào khác.
 • Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Công ty, khách hàng hoặc người khác.

Bảo mật dữ liệu

Việc đảm bảo bảo mật dữ liệu của bạn đối với chúng tôi vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi đã áp dụng các biện pháp thương mại phù hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho dữ liệu đó.

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)

Nếu bạn là thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bạn sở hữu những quyền bảo vệ dữ liệu quan trọng, được bảo vệ bởi GDPR.

Chúng tôi tận tâm thực hiện các biện pháp hợp lý để cho phép bạn điều chỉnh, điều chỉnh, xóa hoặc hạn chế việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn nhận thông tin về Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã lưu trữ về bạn, hoặc muốn xóa dữ liệu đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.

Trong một số trường hợp cụ thể, bạn được trao các quyền bảo vệ dữ liệu sau đây:

 • Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin mà chúng tôi có về bạn;
 • Quyền sửa đổi. Bạn có quyền yêu cầu điều chỉnh thông tin của mình nếu thông tin này không chính xác hoặc không đầy đủ;
 • Quyền phản đối. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • Quyền hạn chế. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi giới hạn việc xử lý thông tin cá nhân của bạn;
 • Quyền di chuyển dữ liệu. Bạn có quyền nhận được một bản sao của Dữ liệu Cá nhân của mình trong định dạng cấu trúc, máy có thể đọc và phổ biến;
 • Quyền rút lại sự đồng ý. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn;

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi xử lý các yêu cầu này. Hãy nhớ rằng một số dữ liệu cần thiết để chúng tôi cung cấp Dịch vụ không thể được cung cấp nếu thiếu.

Bạn có quyền gửi khiếu nại đến Cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của California (CalOPPA)

CalOPPA là đạo luật tiểu bang tiên phong trong việc yêu cầu các trang web thương mại và dịch vụ trực tuyến đăng ký chính sách bảo mật. Phạm vi của đạo luật này không chỉ giới hạn ở California mà còn mở rộng ra ngoài để yêu cầu các tổ chức và công ty ở Hoa Kỳ (và có thể hiểu rộng ra trên toàn cầu) quản lý các trang web thu thập thông tin cá nhân từ người tiêu dùng California, để công khai chính sách quyền riêng tư một cách rõ ràng trên trang web của họ. Chính sách này cần phải nêu rõ về các thông tin cá nhân được thu thập và mục đích sử dụng thông tin cá nhân đó, cũng như về việc chia sẻ thông tin đó.

Theo CalOPPA, chúng tôi đồng tình với các điều sau:

 • Người dùng có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần tiết lộ danh tính;
 • Trang Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi được liên kết với từ “Quyền riêng tư” và dễ dàng tìm thấy trên trang chủ của trang web của chúng tôi;
 • Người dùng sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách quyền riêng tư thông qua Trang Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi;
 • Người dùng có khả năng điều chỉnh thông tin cá nhân của họ bằng cách gửi email.

Chính sách của chúng tôi về tín hiệu “Không theo dõi”

Chúng tôi tôn trọng các tín hiệu “Không theo dõi” và không thiết lập cookie hoặc sử dụng quảng cáo khi cơ chế trình duyệt “Không theo dõi” được kích hoạt. “Không theo dõi” là tùy chọn bạn có thể thiết lập trong trình duyệt của mình để thông báo cho các trang web biết bạn không muốn bị theo dõi.

Bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn “Không theo dõi” thông qua cài đặt trình duyệt web của bạn.

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA)

Nếu bạn là cư dân California, bạn sở hữu những quyền bảo vệ dữ liệu nhất định theo CCPA. Bạn có quyền hiểu rõ về dữ liệu mà chúng tôi thu thập về bạn, yêu cầu xóa dữ liệu và từ chối việc bán (chia sẻ) dữ liệu đó. Để thực hiện những quyền bảo vệ dữ liệu của bạn, bạn có thể thực hiện các yêu cầu cụ thể và yêu cầu chúng tôi:

Yêu cầu thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn

Khi bạn yêu cầu này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn:

 • Loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn.
 • Nguồn thu thập thông tin cá nhân của bạn.
 • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại dùng để thu thập hoặc bán thông tin cá nhân của bạn.
 • Loại bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân.
 • Thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn.
 • Danh sách các danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi đã bán, cùng với danh sách của bất kỳ công ty nào khác mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân đó. Nếu chúng tôi chưa bán thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều này.
 • Danh sách các danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi đã tiết lộ cho mục đích kinh doanh, cùng với danh sách của bất kỳ công ty nào khác mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân đó.

Lưu ý rằng bạn có quyền yêu cầu thông tin này tối đa hai lần trong khoảng thời gian mười hai tháng. Thông tin cung cấp có thể giới hạn trong phạm vi thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập về bạn trong vòng 12 tháng trước.

Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn

Khi bạn yêu cầu này, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn từ ngày bạn yêu cầu, và chúng tôi sẽ chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ làm tương tự. Trong một số tình huống, việc xóa có thể thực hiện thông qua việc loại bỏ thông tin nhận dạng.

Lưu ý rằng việc xóa thông tin cá nhân có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số chức năng yêu cầu thông tin cá nhân của bạn để hoạt động.

Yêu cầu ngừng bán thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào với bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba hoặc trong nhóm các công ty của chúng tôi mà không có việc thu phí có thể bị coi là “việc bán” theo luật California. Bạn là người sở hữu duy nhất của Dữ liệu Cá nhân của bạn và bạn có quyền yêu cầu tiết lộ hoặc xóa nó bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn gửi yêu cầu ngừng bán thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ ngưng thực hiện các giao dịch đó.

Xin lưu ý rằng việc yêu cầu xóa hoặc ngừng bán dữ liệu của bạn có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn với chúng tôi và có thể làm bạn không thể tham gia một số chương trình hoặc dịch vụ yêu cầu sử dụng thông tin cá nhân của bạn để hoạt động. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ đối xử công bằng với bạn khi bạn thực hiện các quyền của mình.

Để thực hiện các quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo CCPA như đã mô tả ở trên, vui lòng gửi (các) yêu cầu của bạn qua email.

Những quyền bảo vệ dữ liệu của bạn đã được mô tả, và được quy định bởi CCPA, là viết tắt của Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang web chính thức về Thông tin Lập pháp của California. CCPA đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Các Nhà Cung cấp Dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi (“Các Nhà Cung cấp Dịch vụ”). Những nhà cung cấp này có thể hoạt động thay mặt chúng tôi, cung cấp Dịch vụ, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Những bên thứ ba này chỉ được quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện những nhiệm vụ này và có trách nhiệm không tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà Cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Công cụ CI/CD

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà Cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để tự động hóa quy trình phát triển Dịch vụ của mình.

Tiếp thị lại dựa trên hành vi

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ tiếp thị lại để hiển thị quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba cho bạn sau khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Cả chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi sử dụng cookie để thông báo, tối ưu hóa và phân phối quảng cáo dựa trên các lần truy cập trước của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi (“Trẻ em” hoặc “Những đứa trẻ”).

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn biết rằng Trẻ em đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ Trẻ em mà không có sự chấp thuận của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Các Thay Đổi trong Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể định kỳ cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ thông báo qua email và/hoặc thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật phần “Ngày có hiệu lực” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết về bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực khi được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.