Các Điều khoản Dịch vụ (“Điều khoản”, “Điều khoản Dịch vụ”) này quy định việc sử dụng của bạn trên trang web của chúng tôi tại https://choinohu.info/ (gọi chung hoặc riêng gọi là “Dịch vụ”), do Choinohu vận hành.

Chính sách bảo mật của chúng tôi cũng áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi bao gồm cả Điều khoản này và Chính sách bảo mật của chúng tôi (“Thỏa thuận”). Bạn thừa nhận đã đọc và hiểu Thỏa thuận và đồng ý tuân theo chúng.

Nếu bạn không đồng ý (hoặc không thể tuân thủ) Thỏa thuận, bạn không được sử dụng Dịch vụ. Hãy cho chúng tôi biết qua email nếu bạn không đồng ý, để chúng tôi có thể cố gắng tìm một giải pháp. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả người truy cập, người dùng và những người khác có ý định truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Liên lạc và Thông tin

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý nhận thông tin, tài liệu tiếp thị, quảng cáo, và các thông tin khác mà chúng tôi có thể gửi. Tuy nhiên, bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc gửi email.

Chương trình Thưởng và Khuyến mãi

Mọi cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác (gọi chung là “Khuyến mãi”) được cung cấp thông qua Dịch vụ có thể chịu sự điều chỉnh bằng các quy tắc riêng biệt khỏi các Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ Khuyến mãi nào, vui lòng kiểm tra quy tắc hiện hành cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu có xung đột giữa quy tắc của Khuyến mãi và các Điều khoản dịch vụ này, quy tắc của Khuyến mãi sẽ được áp dụng.

Quyền sở hữu nội dung

Nội dung được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ này là tài sản của Choinohu.info hoặc được sử dụng với sự cho phép. Bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, tải xuống, đăng lại, sao chép hoặc sử dụng Nội dung nói trên, toàn bộ hoặc một phần, vì mục đích thương mại hoặc cá nhân mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

Hạn chế về Việc Sử dụng

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý chỉ sử dụng chúng cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các Điều khoản sau đây. Bạn cam kết không sử dụng Dịch vụ để:

 1. Vi phạm luật hoặc quy định của quốc gia hoặc quốc tế hiện hành trong bất kỳ cách nào.
 2. Tạo ra hoặc cố gắng tạo ra nội dung không phù hợp hoặc có thể gây hại cho trẻ em.
 3. Truyền tải hoặc yêu cầu gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, bao gồm thư rác, thư dây chuyền, hoặc các lời chào mời tương tự khác.
 4. Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh Công ty, nhân viên của Công ty, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
 5. Vi phạm quyền của người khác hoặc tham gia vào các hành vi gian lận, hành vi bất hợp pháp, đe dọa, hoặc có hại hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, đe dọa, gian lận, hoặc có hại nào.
 6. Tham gia vào các hành vi khác nhằm hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng hoặc thưởng thức Dịch vụ của bất kỳ ai, hoặc hành vi có thể gây hại hoặc xúc phạm Công ty hoặc người dùng Dịch vụ hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, bạn đồng ý không thực hiện các hành động sau đây:

 1. Sử dụng Dịch vụ để làm hỏng hoặc làm giảm chất lượng Dịch vụ hoặc cản trở việc sử dụng Dịch vụ của người khác.
 2. Sử dụng robot, chương trình máy tính tự động hoặc các thiết bị tự động khác để truy cập Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào.
 3. Sử dụng các phương tiện thủ công để sao chép hoặc theo dõi bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ cho mục đích trái phép.
 4. Sử dụng các thiết bị, phần mềm hoặc quy trình để can thiệp hoặc làm hỏng hoạt động bình thường của Dịch vụ.
 5. Đưa vào các phần mềm độc hại hoặc vi-rút vào Dịch vụ.
 6. Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp hoặc làm hỏng hoặc gián đoạn bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc hệ thống liên quan đến Dịch vụ.
 7. Tấn công Dịch vụ bằng các hình thức như tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
 8. Thực hiện các hành động có thể gây tổn hại hoặc làm sai lệch xếp hạng của Công ty.
 9. Can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ theo bất kỳ cách nào khác.

Theo dõi và Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Hạn chế độ tuổi

Dịch vụ chỉ dành cho cá nhân trưởng thành, tức là những người từ mười tám (18) tuổi trở lên có quyền truy cập và sử dụng. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn cam kết và tuyên bố rằng bạn đủ tuổi (ít nhất là mười tám tuổi) và có đủ thẩm quyền, quyền lợi và khả năng để tham gia vào Thỏa thuận này và tuân theo tất cả các Điều khoản và Điều kiện của nó. Nếu bạn chưa đủ mười tám (18) tuổi, bạn bị cấm truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Quyền Sở hữu Trí tuệ

Dịch vụ và toàn bộ nội dung gốc của nó (ngoại trừ nội dung do người dùng cung cấp) cùng với các tính năng và chức năng hiện có và sẽ tương lai vẫn là tài sản độc quyền của Choinohu.info và những người cấp phép cho Choinohu.info. Dịch vụ được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu và các luật khác của nước và quốc tế. Chúng tôi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và không cho phép việc sử dụng nhãn hiệu của chúng tôi trong bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Choinohu.info.

Chính sách Bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và có chính sách đối phó với mọi khiếu nại về việc Nội dung được đăng trên Dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (“Vi phạm”) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được uỷ quyền đại diện cho người đó và bạn tin rằng tác phẩm bản quyền của bạn đã bị sao chép một cách vi phạm bản quyền, vui lòng gửi khiếu nại của bạn qua email, với tiêu đề: “Khiếu nại về Bản quyền” và cung cấp mô tả chi tiết về Vi phạm bị cáo buộc như đã mô tả trong “Thông báo DMCA và Quy trình khiếu nại Bản quyền.”

Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) liên quan đến khiếu nại xuyên tạc hoặc không đúng sự thật về việc vi phạm bản quyền của bạn trên Dịch vụ.

Thông báo DMCA và Quy trình Khiếu nại Vi phạm Bản quyền

Bạn có thể gửi thông báo theo Đạo luật bản quyền Kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) bằng cách cung cấp cho Đại lý bản quyền của chúng tôi các thông tin sau đây bằng văn bản (vui lòng xem 17 U.S.C 512(c)(3) để biết thêm chi tiết):

 1. Chữ ký điện tử hoặc chữ ký vật lý của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền lợi của tác phẩm có bản quyền.
 2. Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm, bao gồm URL (địa chỉ trang web) của nơi tác phẩm có bản quyền hoặc bản sao của nó đang tồn tại.
 3. Xác định URL hoặc vị trí cụ thể khác trên Dịch vụ nơi bạn cho rằng vi phạm đang diễn ra.
 4. Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
 5. Tuyên bố rằng bạn tin rằng việc sử dụng đang bị tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền, hoặc pháp luật cho phép.
 6. Tuyên bố của bạn, trong trường hợp khai man, rằng thông tin bạn cung cấp trong thông báo này là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền.

Để liên hệ với Đại lý bản quyền của chúng tôi, bạn có thể gửi email.

Báo cáo sự cố và Gửi phản hồi

Bạn có thể cung cấp thông tin liên quan đến lỗi, đề xuất cải tiến, ý tưởng, sự cố, khiếu nại và các vấn đề khác liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi trực tiếp qua địa chỉ email hoặc thông qua các trang web và công cụ của bên thứ ba.

Bạn thừa nhận và đồng ý với những điều sau đây:

(i) bạn không có quyền sở hữu hoặc quyền lợi trong Phản hồi;

(ii) Công ty có thể sử dụng ý tưởng tương tự trong Phản hồi;

(iii) Phản hồi không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền từ bạn hoặc bên thứ ba nào;

(iv) Công ty không có nghĩa vụ bảo mật đối với Phản hồi.

Trong trường hợp không thể chuyển quyền sở hữu đối với Phản hồi do luật bắt buộc hiện hành, bạn cấp cho Công ty và các chi nhánh của Công ty quyền sử dụng độc quyền, có thể chuyển nhượng, không thể thu hồi, miễn phí, có thể cấp phép lại, không giới hạn và vĩnh viễn (bao gồm sao chép, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, xuất bản, phân phối và thương mại hóa) Phản hồi dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích nào.

Liên kết đến Trang web Khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát.

Choinohu.info không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào. Chúng tôi không đảm bảo tính đúng đắn của dịch vụ của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào trong số này hoặc trang web của họ.

Ví dụ, phần Điều khoản sử dụng đã được tạo ra bằng cách sử dụng ứng dụng web miễn phí Nhà sản xuất chính sách.io, một công cụ dễ sử dụng để tạo các tài liệu pháp lý chất lượng cao. Các nhà hoạch định chính sách của Trình tạo Điều khoản và Điều kiện là một công cụ miễn phí dễ sử dụng để tạo mẫu Điều khoản dịch vụ tiêu chuẩn tuyệt vời cho trang web, blog, cửa hàng thương mại điện tử hoặc ứng dụng.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất thất gì hoặc được cáo cụ thể do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có trên hoặc thông qua các trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba này.

Chúng tôi khuyên bạn đọc và hiểu các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Miễn Trách nhiệm

Các dịch vụ này được Công ty cung cấp “as is” và “as available”. Công ty không tuyên bố hoặc đảm bảo bất kỳ loại nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với hoạt động của dịch vụ của họ hoặc thông tin, nội dung hoặc tài liệu bao gồm trong đó. Bạn đồng ý rằng bạn chịu toàn bộ rủi ro khi sử dụng các dịch vụ này, nội dung của chúng và bất kỳ dịch vụ hoặc mặt hàng nào có được từ chúng tôi.
Cả Công ty và bất kỳ cá nhân nào có liên quan đến Công ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc đại diện nào liên quan đến tính đầy đủ, an toàn, đáng tin cậy, chất lượng, chính xác hoặc tính sẵn có của các dịch vụ. Không giới hạn vào những điều trên, Công ty và bất kỳ ai có liên quan đến Công ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về khả năng thương mại, không vi phạm và phù hợp với một mục đích cụ thể.

Những điều trên này không ảnh hưởng đến bất kỳ bảo đảm nào không thể loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành.

Giới hạn Trách nhiệm

Trừ khi luật pháp cấm, bạn sẽ bảo vệ và giữ cho chúng tôi, cùng với các quan chức, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi không bị thiệt hại gián tiếp, trách nhiệm đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc tuyệt đối, bất kể khi nào chúng phát sinh (bao gồm cả phí luật sư và tất cả các chi phí và phí liên quan đến tố tụng và trọng tài, hoặc xét xử hoặc kháng cáo, nếu có, dù là hành động hợp đồng, sơ suất hoặc hành động khác, hoặc phát sinh ngoài hoặc liên quan đến thỏa thuận này, bao gồm không giới hạn bất kỳ khiếu nại nào đối với thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, phát sinh từ thỏa thuận này và bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với bất kỳ luật, đạo đức, quy tắc hoặc quy định của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào, ngay cả khi công ty đã được tư vấn trước về khả năng thiệt hại như vậy.

Trừ khi luật pháp cấm, nếu công ty có trách nhiệm pháp lý nào được phát hiện, sẽ được giới hạn ở số tiền thanh toán cho sản phẩm và/hoặc dịch vụ và trong mọi trường hợp sẽ không có thiệt hại hậu quả hoặc trách nhiệm. Một số tiểu bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc trách nhiệm, vì vậy giới hạn hoặc loại trừ trước có thể không áp dụng cho bạn.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn và cấm truy cập Dịch vụ ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, theo quyết định riêng của chúng tôi, vì bất kỳ lý do gì và không giới hạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm Điều khoản.

Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ.

Tất cả các quy định của Điều khoản mà theo bản chất của chúng sẽ tồn tại sau khi chấm dứt sẽ vẫn tồn tại khi chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Luật áp dụng

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam, luật điều chỉnh áp dụng cho thỏa thuận mà không tính đến xung đột của các quy định pháp luật.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị tòa án coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và thay thế và thay thế mọi thỏa thuận trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về Dịch vụ.

Thay đổi Dịch vụ

Chúng tôi bảo lưu quyền rút lại hoặc sửa đổi Dịch vụ của mình và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào chúng tôi cung cấp thông qua Dịch vụ, theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Dịch vụ hoặc toàn bộ Dịch vụ đối với người dùng, bao gồm cả người dùng đã đăng ký.

Sửa đổi Điều khoản

Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản bất cứ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web này. Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều khoản này theo định kỳ.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi đăng Điều khoản sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi. Bạn phải kiểm tra trang này thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào, vì chúng ràng buộc bạn.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn không còn được phép sử dụng Dịch vụ.

Bảo toàn Quyền

Bất kỳ việc Công ty từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong Điều khoản này sẽ không được hiểu là từ bỏ các quyền hoặc điều khoản đó hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện khác, và bất kỳ sự thất bại nào của Công ty trong việc xác nhận quyền hoặc điều khoản theo Điều khoản này sẽ không hạn chế quyền hoặc điều khoản đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này được tòa án hoặc tòa án có thẩm quyền khác coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của Điều khoản này vẫn giữ nguyên hiệu lực và tác dụng.

Sự Xác Nhận

Bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân thủ các điều khoản Dịch vụ này.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng gửi phản hồi, ý kiến, hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua email.